הורדות


Pdf Creator – מדפסת וירטואלית הממירה קבצים לPDF. הורדה ישירה והתקנה מהירה

TreeSize –  כלי הסורק את הכונן הקשיח ומציג את מבנה התיקיות והקבצים לפי גודלן

CCleaner – לי לניקוי המחשב. מסיר קבצי מערכת לא נחוצים, עוגיות, היסטורית חיפוש

Start windows –  כלי המחזיר את כפתור ההתחל בווינדוס

Cpuz – תוכנה לזיהוי דגם לוח האם, מעבד הזכרון ומהירותם